Concrete plants and equipment for construction

Industrija 4.0 i proizvodnja cementa: Put do revolucije

Industrija 4.0 samo je još jedna od velikih promena sa kojima smo suočeni danas. Kako se naučna i tehnološka otkrića ređaju jedno za drugim, tako se i svet koji poznajemo menja iz korena. 

Iako je ova revolucija zapravo nastavak i unapređenje procesa Treće industrijske revolucije, ona se najviše ogleda u autonomnim sajber-fizičkim sistemima. Ovi sistemi su – zahvaljujući Internetu, veštačkoj inteligenciji i sposobnosti da sse skladište ogromne količine podataka – u kontaktu. 

Pored obrazovanja i tržišta rada, četvrta industrijska revolucija utiče i na mnoge druge oblasti. Jedna od njih je upravo proizvodnja cementa. 

Industrija 4.0

Pre priče o tome kako Četvrta industrijska revolucija menja stanje na tržištu cementa, vredi pomenuti kako ova revolucija menja svet koji poznajemo. Rezultati koji se očekuju jesu uvećani prihodi, smanjeni troškovi, povećana produktivnost i fleksibilnost i viši kvlaitet proizvoda.

Zahvaljujući sve češćoj automatizaciji procesa, ovi rezultati se već vide. Kompanije koje su već prihvatile i usvojile nove tehnologije posluju znatno bolje od onih koje to nisu. 

Industriju 4.0 čine razne tehnologije. Na primer, Industrijski Internet stvari (IoT) je tehnologija koju prate povezani uređaji koji međusobno komuniciraju s centralnom bazom putem interneta. Zatim, napredna robotika je još jedna bitna tehnologija. Autonomni, kooperativni i fleksibilni roboti postepeno postaju deo sadašnjosti. Danas se oni koriste za aktivnosti poput biranja proizvoda u skladištu, ali se očekuje da će njihov upotreba uskoro biti šira i još više rasprostranjena.

Proširena stvarnost (augmented reality) , 3D printeri i simulacije takođe aktivno menjaju situaciju na koju smo navikli. Uz njih, rad u oblaku, big data analitika i kibernetička sigurnost su još neke od tehnologija koje su deo četvrte industrijske revolucije. 

Cement 

Zašto nam je cement toliko važan? Kada je u pitanju popularna roba, cement je na samom vrhu liste. Pored njega, jedino voda je značajnija. 

Cement je veštački građevinski materijal koji se koristi kao vezivo. Kada se ovaj materijal pomeša sa vodom, dobije se čvrsta masa slična kamenu. Cement je materijal koji se lako obrađuje, lako primenjuje i veoma je postojan. Kako se on vezuje sa vodom, ovaj materijal je hidrauličko vezivo. 

Postoji nekoliko vrsta cementa. Boksitni cement nastaje pečenjem boksita i krečnjaka, pucolan se koristi ao dodatak malteru, a portland cement nastaje u cilindričnim pećima. 

Industrija 4.0 i proizvodnja cementa 

Svaki posao lako opstane kada proces proizvodnje nije skup. Isto važi i za proizvodnju cementa. Najbolji način da se poslovanje popravi jeste da se proces proizvodnje poboljša. Kako on oduzima najviše vremena i ulaganja, na njega se treba najvipe fokusirati. Evo kako četvrta industrijska revolucija menja proizvodnju cementa na bolje.  

Snižene cene

Prvi bitan faktor jeste naravno cena. Digitalna budućnost sa sobom donosi mnoge benefite. Jedan od najznačajnijih je naravno sniženje cena. Uz oravu tehnologiju, moguće je drastično sniziti cene proizvodnje.

Na primer, prediktivno održavanje je jedna takva tehnologija. Ovo održavanje odnosi se na rešavanje problema i pre nego što se oni pojave. Zahvaljujući senzorima prikačenim na sve ključne mašine, podaci o potencijalnim kvarovima se brzo šalju i omogućavaju reagovanje u rekordnom vremenu. 

Za svakoga ko još uvek nije uveo digitalizaciju u svoju kompaniju, prediktivno održavanje je idealan prvi korak. Tehnologija je jednostava, ali nosi sa sobom mnogo benefita.

Digitalni blizanac

Pored prediktivnog održavanja, Digitalni blizanac je još jedna važna tehnologija u četvrtoj industrijskoj revoluciji. Digitalni blizanac je tu da pruži proizvođačima cementa priliku da nadgledaju ceo proces proizvodnje. 

To se lako postiže upotrebom digitalnog modela koji sadrže sva fizička sredstva, procese i sisteme koje poseduje kompanija. Uz pomoć veštače inteligencije i mašinskog učenja, ovaj proces se brzo odvija. 

Kako imamo previše varijabli kada je proizvodnja cementa u pitanju, od velike je važnosti uprošćavanje procesa. Nažalost, tradicionalne alatke ne mogu dovoljno da pojednostave ovaj proces. Ipak, nove tehnologije, posebno digitalni blizanac, su to uspele. 

Prediktivna analitika kvaliteta

Još jedna stvar koju omogućavaju današnje tehnologije jeste precizna prognoza. Uz pomoć prediktivne analitike kvaliteta, moguće je predvideti kvalitet cementa u realnom vremenu i to u svakom koraku u procesu proizvodnje. 

Do sada, često se trošilo previše na napore da se dođe do određenih ciljeva. Uz ovu tehnologiju, moguće je drastično sniziti te troškove. 

Ranije, jedini način da se utvrdi kvalitet cementa bilo je kroz fizičke testove koji se obavljaju pvog i dvadeset osmog dana. S druge strane, prediktivna analitika koristi algoritme mašinskog učenja kako bi precizno predvidela kvalitet svakog proizvoda. 

Četvrta industrijska revolucija se već odvija. Svet kakav poznajemo se menja i čini se da stvari idu na bolje. Uz pomoć mašina, mašinskog učenja i veštačke inteligencije, industrije su potpuno transformisane danas. Proizvodnja cementa samo je jedna od grana koje takođe prolaze kroz velike promene na bolje.

concrete plants and equipment for construction

Certificates