Fabrika betona i opreme za građevinarstvo

Protočna fabrika betona za izradu betonske smeše

Protočna fabrika betona za izradu suve betonske smeše kapaciteta 150 и 300м³/h

Izrađuju se mešalicama kontinualnog procesa mešanja. Na ovim fabrikama betona proces doziranja vrši se zapreminski.

Mobilno postrojenje od 150м³/h je postavljeno na ramu veličine 11,800 mm i pogodno je za transport u flat kontejneru od 40 stopa ili šleperu. Zapreminski transporteri regulišu doziranje agregata preko frekventnih regulatora. Rotacioni zapreminski dodavač, upravljan frekventnim regulatorom dozira cement. Na cementnom dozatoru je instalirana vaga za kontrolu doziranja potrebne količine cementa. Doziranje vode je regulisano putem protočnog vodomera.

Utovar mešavine u kamione je putem trakastog transportera

Simi proizvodnja fabrika betona i opreme za građevinatstvo

Budimo u kontaktu

Sertifikati