Fabrika betona i opreme za građevinarstvo

Koje su sve prednosti mobilnih fabrika betona?

Građevinske firme su sve više u potrazi za fabrikama za beton koje su fleksibilne, lake za prenos i lake za postavku. Nažalost, tradicionalne fabrike za beton često ne ispunjavaju ove uslove.

S druge strane, prednosti mobilnih fabrika betona omogućavaju da se ovi problemi lako i brzo reše. Ove fabrike moguće je prenositi sa jednog mesta na drugo čim se projekat završi. Obavljanje posla u rekordnom vremenu je upravo ono što ove fabrike čini posebnim. 

Sastavljene od prenosne osovinske mešalice (napravljene za lakši prenos), ove fabrike su postavljene na vučnu šasiju zahvaljujući kojoj je znatno olakšan transport. 

Mobilna fabrika za beton

Pored toga što je prenosiva i laka za upotrebu, mobilna fabrika za beton je i produktivna, pouzdana i pristupačna. Ovaj deo opreme koji je svakom gradilištu neophodan, koristi se za proizvodnju betona na bilo kojoj lokaciji.

Mogućnost da se beton proizvodi na samom mestu gradnje donosi mnoge benefite celokupnom procesu. Na primer, tehnologija ze merenje i mešanje je pouzdanija i proizvodnja je ubrzana jer nema potrebe da se čeka na transport. 

Mobilne fabrike betona mogu da se koriste na skoro svakom projektu i imaju širok spektar konfiguracija. Idealan su izbor za privremena gradilišta. Zahvaljući činjenici da ih je lako dovesti i odvesti sa mesta gradnje, ove fabrike brzo postaju omiljene među građevinarima. 

Posebne osobine 

Činjenica da su prenosive nije jedina od prednosti mobilnih fabrika betona u odnosu na tradicionalne. Postoji još nekoliko osobina koje ova fabrika ima, a koje ćemo teško naći na starijim modelima.

Na primer, ovakve fabrike imaju rezervoar za agregat. Pored toga, imaju i transporter za vaganje agregata. 

Oba ova dodatka čine prenosive fabrike još privlačnijim izborom. Ipak, one imaju još sličnih prdnosti. Opremljene su i skalom za merenje cementa, skalom za merenje vode i hemijskom skalom.

Bolja struktura 

Još jedna od prednosti mobilnih fabrika betona u odnosu na tradicionalne jeste bolja struktura. Kako su ovakve fabrike jednostavne i nezahtevne, očekuje se da im takva bude i konstrukcija.

Konstrukcija je kompaktna što omogućava da se prenosivom fabrikom lako rukuje. Ona je građena tako da povoljno utiče na svaki korak proizvodnje betona. Uz ovakvu fabriku, proces proizvodnje je brži, lakši i praktičniji.

Laka upotreba

Samim tim što je fabrika prenosiva, ona je i lakša za upotrebu. Pored toga, važno je napomenuti da jednu ovakvu fabriku prati i veoma jednostavna komunikacija između čoveka i mašine. Naime, sve naredbe su jasne i jednostavne. 

Zahvaljujući ovome, proces proizvodnje je pouzdan i uspešan. Bez obzira na lokaciju i uslove u datoj okolini, prenosive fabrike uspešno obavljaju proizvodnju betona. 

Visok kapacitet

Ove fabrike odlikuje i mešalica sa dve osovine. Ona je nezaobilazan deo jedne prenosive fabrike za beton. Zahvaljujući ovoj mešalici, omogućen je neprekidan rad. Bez bespotrebnih pauza, štedi se na vremenu i posao se obavlja u rekordnom roku. 

Ne samo to, već ove fabrike omogućavaju i dalekosežan pravac mešanja, kao i bolji kvalitet mešanja. Kako je način mešanja konstantno isti i veoma brz, materijal se dostavlja na vreme i posao se prekida samo ukoliko je to neophodno. 

Brz transport 

Transport je možda i najbitniji faktor kada je u pitanju poređenje mobilnih fabrika za beton sa onim statičnim. Uz brz i jednostavan transport, resursi se potpuno koriste i ne troše se ni novac ni vreme. 

Sve mašine i neophodni alati se lako mogu dovesti na gradilište. Najbolji način da se to obavi jeste da se manji delovi dovezu na ciljno mesto i onda da se tu sastave. Proces sastavljanja nije zahtevan i ovaj zadatak se gotovo uvek obavlja uspešno.

Vrhunska mehanika 

Kako vreme prolazi, sve je više načina da se poslovi pojednostave i olakšaju. Upravo zbog toga, i gradnja je oblast koja konstantno radi na uprošćavanju procesa. Upotraba visokokvalitetne mehanizacije to je i omogućila. 

Visok nivo mehanizacije i solidna prenosivost čine ove fabrike savršenim za  sve vrste gradilišta, ali posebno za ona privremena. Uz to, ove fabrike brzo dovode do željenih rezultata. Pored svega toga, one su i izuzetno stabilne i pouzdane. 

Vreme instalacije 

Najbolje od svega je da ni instalacija ovakve fabrike neće oduzeti puno vremena. Električni kablovi i vodovodni i pneumatski sistemi se na njima postavljaju dok su još u procesu proizvodnje. Što znači da se ovim stvarima niko ne bavi na samom gradilištu.

Dve do tri nedelje potrebne su za instalaciju statične fabrike, dok se ova može završiti i za sat vremena. Ipak, vreme instalacije je teško predvideti – ono zavisi od modela fabrike i uslova u kojima se fabrika postavlja. 

Prednosti mobilnih fabrika betona u odnosu na tradicionalne su prilično očigledno. Zahvaljujući njima, one sve češće predstavljaju glavni izvor betona na gradilištima. Ukoliko planirate početak novog projekta, ne zaboravite da date šansu jednoj ovakvoj fabrici.

Simi proizvodnja fabrika betona i opreme za građevinatstvo

Budimo u kontaktu

Sertifikati