Concrete plant batch | Plants production | UAE | Dubai | Compact BSA 15

Concrete plant batch and construction equipment production

SERVICES
DOWNLOAD
GALLERY
ABOUT US
REFERENCES
CONTACT

OUR PRODUCTS

Concrete plant | Plants production Concrete plant | Plants production Concrete plant | Plants production Concrete plant | Plants production Concrete plant | Plants production Concrete plant | Plants production Concrete plant | Plants production
Concrete plant batch | Compact BSA 15
Broj silosa za cement
Kapacitet pužnih transportera, svaki
Jačina vage za agregat
Jačina vage za cement
Kapacitet vage za vodu (alternativno)
Kapacitet mešalice za beton
  prema DIN 459
Kapacitet vibriranog betona sa vremenom mešanja 30s bez štampača
Kapacitet svežeg betona koeficijent zbijenosti 1,45 bez štampača
Potreban pritisak vode
Instalisana snaga (za osnovnu mašinu)
Napon / frekvencija

SMEŠTAJ AGREGATA U RAZDELNU ZVEZDU
Ukupna količina
Aktivni deo
Broj komponenti

2
25t/h
1500 kg
250 kg
120 l
500/700 l
0.5 m3
30 m/h

43 m/h
4-6 bar
32 kW
400 v/50Hz


300-800 m3
50 m3
3 -5